Kontaktujte nás

Extrakčné a vývojové centrum

TETRA EXTRACTION, TECHNOLOGY j.s.a.

Rosinská cesta 11, 010 08 Žilina

IČO 51701782    DIČ 2120765086

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sja, vložka č. 46/B

info@tetraextraction.com