Tetra Extraction Machine G3

Naša spoločnosť prináša na trh extrakčné zariadenie Tetra Extraction Machine 3. generácie (TEM G3). Použitím rozpúšťadla 1,1,1,2-tetrafluóretán pri extrahovaní biologického materiálu v uzavretom cykle je toto zariadenie veľmi efektívne, bezpečné a šetrné k životnému prostrediu.

Riadenie procesu extrakcie je plne automatizované a zabezpečuje ho vlastný riadiaci software TES (Tetra Extraction Software). Program nepretržite vyhodnocuje všetky parametre výrobného procesu, ako sú teplota, tlak, hladina a iné. Jeho ovládanie je jednoduché, intuitívne, ale zároveň ponúka možnosť komplexného nastavenia receptúr a kontroly procesov.

Súbor bezpečnostných opatrení a niekoľko úrovní prístupov minimalizuje pravdepodobnosť procesnej chyby, zabraňuje manipulácii s receptúrami, zmenám bezpečnostných nastavení a zneužitiu citlivých údajov. Inteligentný monitoring komponentov zariadenia spolu s prediktívnou údržbou výrazne znižujú servisné a prevádzkové náklady.

Nízke, neustále monitorované prevádzkové tlaky zariadenia poistené nezávislými bezpečnostnými prvkami v kombinácii s nezávadnosťou a nehorľavosťou 1,1,1,2-tetrafluóretánu robia z tejto technológie absolútne bezpečné riešenie.

Kompaktné rozmery celého zariadenia a nízka hmotnosť uľahčujú jeho transport a manipuláciu.

Základné parametre: